Δημιουργική Τεχνολογία: Περιγραφή/Εργασίες

Δημιουργική Τεχνολογία
Δευτέρα | 15.00 – 18.00 | αίθουσα 310

Περιγραφή
Ως μάθημα 8ου εξαμήνου εισάγει τους φοιτητές/φοιτήτριες σε προγραμματιστικά περιβάλλοντα με σκοπό την εξοικείωση με τις σύγχρονες πρακτικές για τον σχεδιασμό και την επεξεργασία του ήχου χρησιμοποιώντας αλγοριθμικές διαδικασίες. Το μάθημα δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές/φοιτήτριες να έρθουν σε επαφή με τα νέα αισθητικά ρεύματα και να εφαρμόσουν τις γνώσεις τους στη μουσική δημιουργία με μεικτά μέσα που περιλαμβάνει ακουστικά όργανα και ηλεκτρονικές πηγές. Η εξέταση γίνεται με εργασίες που συνυπολογίζονται στον τελικό βαθμό και παρουσιάζονται στο σύνολο της τάξης με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων και γνώσης. Για την παρακολούθηση του μαθήματος οι συμμετέχοντες είναι υποχρεωτικό να έχουν περάσει το μάθημα “Φυσική & Μουσική Ακουστική”.

Σχεδιάγραμμα Διδασκαλίας
1. Εισαγωγή στο μάθημα, οργάνωση, εκπαιδευτικό υλικό, επικοινωνία
Εισαγωγή στα προγραμματιστικά περιβάλλοντα [download PureData / download SuperCollider]
2. Εισαγωγή στο περιβάλλον του SuperCollider
Γεννήτριες Ήχου, Προσθετική & Αφαιρετική Σύνθεση
3. Διαμόρφωση Δακτυλίου (RM), Πλάτους (ΑΜ) & Συχνότητας (FM)
4. SynthDef / Synth
5. Envelopes, Scheduling
6. Σύνθεση Δειγματοληψίας, Buffers & Soundfiles
7. Μικροδομική Σύνθεση [Granular Synthesis & Granulation]
8. Patterns
9. NodeProxy
10. FFT
11. Machine Listening

12. CuePlayer [download]


Θέματα ανοιχτής συζήτησης στην τάξη
Διάχυση Ήχου [Sound Spatialisation]
Ακουσματική Μουσική [Acousmatic Music]
Αλγοριθμική Σύνθεση [Algorithmic Composition]
Φασματική Μουσική [Spectral Music]
Laptop Orchestras
Ζωντανή Ηλεκτρονική Μουσική [Live Electronics]
Γενετική Μουσική & Ambient [Generative Music & Ambient]
Διαδραστική Ηλεκτρονική Μουσική [Interactive Electronic Music]
Νέες Διεπαφές για Μουσική Έκφραση [New Interfaces for Musical Expression]
Live Coding

Εργασίες
| Κυριακή 12/05 | 23:59 | Εργασία στο SuperCollider | 35%
| Κυριακή 09/06 | 23:59 | Σύνθεση Μεικτής Τεχνικής | 65%

 Τι θα χρειαστείτε
Έναν υπολογιστή: Αν έχετε λάπτοπ θα πρέπει να το φέρνετε στο μάθημα. Με την πάροδο του χρόνου ο προσωπικός σας υπολογιστής θα γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της δουλειάς σας.
Ακουστικά HiFi: Είναι μια καλή ευκαιρία να αγοράσετε ένα ζευγάρι ακουστικών. Θα σας βοηθήσει να ακούτε σωστά αυτά που δημιουργείτε μέσω του υπολογιστή. Εταιρίες όπως η AKG και η Sennheiser κατασκευάζουν αρκετά αξιοπρεπή και προσιτά μοντέλα. Προσπαθήστε να αποφύγετε τη χρήση ακουστικών DJ που συχνά έχουν έντονες χαμηλές συχνότητες, ή “ψείρες” που τις περισσότερες φορές είναι χαμηλής πιστότητας.
Το SuperCollider, είναι ένα λογισμικό που χρησιμοποιείται από καλλιτέχνες και μουσικούς σε όλο τον κόσμο για την σύνθεση και επεξεργασία του ήχου.

Αξιολόγηση
Το μάθημα εξετάζεται με 2 διαδοχικές εργασίες που συνυπολογίζονται στον τελικό βαθμό κατά 35% και 65% αντίστοιχα. Δεν υπάρχουν γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου. Η υποβολή των ατομικών εργασιών γίνεται σε ηλεκτρονική μορφή μέχρι τη συγκεκριμένη ημερομηνία κατάθεσής τους μέσω του πεδίου “Upload Files” που βρίσκεται στη δεξιά στήλη της ιστοσελίδας.
Η διαδικασία έχει ως εξής: Φτιάχνετε ένα φάκελο που μέσα του περιέχει όλα τα απαραίτητα αρχεία που ζητά η συγκεκριμένη εργασία (πχ αρχεία ήχου, σχόλια, παρτιτούρα, κτλ) και του δίνετε ένα όνομα που να περιέχει το ονοματεπώνυμό σας και τον αύξοντα αριθμό της εργασίας (-1, ή -2). Συμπιέζετε το αρχείο σε μορφή .zip δίνοντάς του το ίδιο όνομα με αγγλικούς χαρακτήρες, επιλέγετε την τοποθεσία του στο δίσκο σας με το κουμπάκι “Select File” και το υποβάλετε πατώντας το “Upload File”.  Είστε βέβαιοι ότι το αρχείο έχει ανέβει με επιτυχία όταν εμφανιστεί το μήνυμα File … uploaded successfully ακριβώς κάτω από το πεδίο υποβολής. Αν το αρχείο είναι αρκετά μεγάλο σας συνιστώ να στείλετε την εργασία σας μέσω κάποιου online file sharing λογισμικού όπως το wetransfer στην ηλεκτρονική διεύθυνση o.karamanlis@music.uoa.gr. Ως “θέμα” (subject) της αποστολής σας βάζετε το ίδιο όνομα του συμπιεσμένου φακέλου.
Σημειώστε ότι κάθε ατομική εργασία έχει συγκεκριμένη προθεσμία υποβολής. Υπάρχει βαθμολογική ποινή -10% για καθυστέρηση έως δύο ημερών και -20% για καθυστέρηση τριών ημερών. Μετά το πέρας της τρίτης ημέρας η εργασία παίρνει το τίποτα.
Τι γίνεται αν δεν περάσω το μάθημα μέσα στο εξάμηνο;
Αυτό είναι εξαιρετικά σπάνιο. Αν όμως καταφέρεις να παραδώσεις όλες τις εργασίες και να μην περάσεις, τότε θα χρειαστεί να υποβάλλεις το σύνολο των εργασιών μέσω wetransfer στο o.karamanlis@music.uoa.gr μέχρι τις 23:59 την ημέρα εξέτασης του μαθήματος τον Σεπτέμβρη. Σε αυτή την περίπτωση οι εργασίες θα χρειαστεί να γίνουν όλες ξανά από την αρχή.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία

Cipriani A., Giri M. (2016), Electronic Music and Sound Design, Theory and Practice with Max 7, vol.1, Contemponet.
Collins N., d’Escrivan J. eds. (2007), The Cambridge Companion to Electronic Music, Cambridge University Press.
Cox, C., Warner, D. eds. (2017), Audio Culture, Revised Edition: Readings in Modern Music, Bloomsbury Academic.
Demers J., T., (2010) Listening Through the Noise: The Aesthetics of Experimental Electronic Music, Oxford University Press.
Emmerson S. ed. (1986) The Language of Electroacoustic Music, Macmillan Press. 786.709EmmS
Farnell, A. (2010), Designing Sound, MIT Press.
Holmes, T., (2002), Electronic and Experimental Music: Pioneers in Technology and Composition, Routledge.
Kettlewell, B. (2002), Electronic Music Pioneers, ProMusic Press, 786.709KetB
Manning, P., (2013), Electronic and Computer Music, Oxford University Press. 786.709ManP
McNutt, E. (2003), ‘Performing Εlectroacoustic Μusic: Α Wider View of Interactivity’, Organised Sound 8(3), 297-304.
Menezes, F. (2002), ‘For a morphology of interaction’, Organised Sound 7(3), 305-311.
Nyman, M., (2000), Experimental Music: Cage and Beyond, Cambridge University Press. [διαθέσιμο στα Ελληνικά και στον Εύδοξο]
Roads, C. (2015), Composing Electronic Music: A New Aesthetic, Oxford University Press.
Roads, C. (1996), The Computer Music Tutorial, MIT Press.
Ruviaro B. (2015), A Gentle Introduction to SuperCollider, Creative Commons, [download]
Smalley, D. (1997), ‘Spectromorphology: explaining sound-shapes’, Organised Sound 2(2), 107-26.
Valle, A. (2016), Introduction to Supercollider, Logos Verlag Berlin GmbH.
Wishart, T. (1996), On Sonic Art, Routledge.

Μπορείτε να ψάξετε για τα βιβλία που σας ενδιαφέρουν μέσα απ’ τον ιστότοπο της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αθηνών, http://opac.seab.gr/
Μπορείτε ακόμη να συμβουλευθείτε τη βιβλιοθήκη του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών για βιβλία, καθώς και να ψάξετε σε διάφορες ηλεκτρονικές πηγές η πρόσβαση στις οποίες είναι ελεύθερη εντός του χώρου της βιβλιοθήκης του Μεγάρου Μουσικής.

Περιοδικά

International Computer Music Conference (ICMC), Πρόσβαση στα πρακτικά του συνεδρίου, https://quod.lib.umich.edu/i/icmc/
eContact!, Ηλεκτρονικό περιοδικό για την ηλεκτροακουστική μουσική, http://econtact.ca/
Organised Sound
Computer Music Journal
Journal of New Music Research
Contemporary Music Review
Perspectives of New Music

Πρόσβαση στα ακαδημαϊκά περιοδικά έχετε μέσα από το heal-link του Πανεπιστημίου. Οδηγίες βρίσκονται εδώ. Αν αντιμετωπίσετε κάποια δυσκολία, μπορούν να σας βοηθήσουν οι βιβλιοθηκονόμοι του Μουσικού Τμήματος.


Σύνδεσμοι

EARS: Electroacoustic Resource Site, Παρέχει εκτενή βιβλιογραφία και ένα λεξικό ιδιωματικών όρων για την ηλεκτροακουστική μουσική, http://ears.pierrecouprie.fr
SONUS: Ηλεκτρονική μουσική βιβλιοθήκη, http://www.sonus.ca/index.html
UBUWEB: Ένας player που περιέχει πληθώρα ηλεκτροακουστικών κομματιών από τον 20ο αιώνα, http://www.ubu.com/sound/electronic.html