Τελικές Εργασίες ΜΤ

Τα Jingles για το μάθημα της Μουσικής Τεχνολογίας

* Σε κάποια από τα κομμάτια που έχουν ανέβει στο soundcloud υπάρχει υλικό που πιθανά να είναι πνευματική ιδιοκτησία άλλου ανθρώπου. Όποιος πιστεύει ότι έχει χρησιμοποιήσει υλικό του οποίου η χρήση απαγορεύεται από τους νόμους πνευματικής ιδιοκτησίας, καλό είναι να διαγράψει το αρχείο από το soundcloud μετά τις 15/6.

Καλή συνέχεια και καλό καλοκαίρι!


— 2018 —


— 2017 —