Μουσική Πληροφορική

Μουσική Πληροφορική
Πέμπτη | 17.00 – 19.00 |

Περιγραφή
Ως μάθημα του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών Τέχνες και Τεχνολογίες του Ήχου στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο εισάγει τους φοιτητές/φοιτήτριες στο προγραμματιστικό περιβάλλον του SuperCollider και παρουσιάζει τις διαδεδομένες τεχνικές σύνθεσης και επεξεργασίας του ήχου. Στο πλαίσιο του μαθήματος οι συμμετέχοντες έρχονται σε επαφή με νέα αισθητικά ρεύματα και έχουν την ευκαιρία να εφαρμόσουν τις γνώσεις τους στη μουσική δημιουργία χρησιμοποιώντας αλγοριθμικές διαδικασίες. Η εξέταση γίνεται με εργασίες που συνυπολογίζονται στον τελικό βαθμό και παρουσιάζονται στο σύνολο της τάξης με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων και γνώσης.
Οι διαλέξεις πραγματοποιούνται μέσω zoom. Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στη σελίδα των παραδόσεων.

Σχεδιάγραμμα Διδασκαλίας
1. Εισαγωγή στο μάθημα, οργάνωση, εκπαιδευτικό υλικό, επικοινωνία & εγκατάσταση προγραμμάτων
Βασικές έννοιες, Βασικές Κυματομορφές, Θέματα SuperCollider [1] 
2. Envelopes, Additive Synthesis, Subtractive Synthesis 
3. Θέματα SuperCollider [2], RM/AM/FM Synthesis, 
4.  Θέματα SuperCollider [3], Θέματα SuperCollider [4]
5. // Παρουσιάσεις 1ης Εργασίας |max. 10’/σπουδαστ.
6. Sampling Synthesis, Granular Synthesis 
7. Patterns, NodeProxy, OSC 
8. FFT, GUI 
9. // Παρουσιάσεις 2ης Εργασίας | max. 10’/σπουδαστ.

Θέματα ανοιχτής συζήτησης στην τάξη
Διάχυση Ήχου [Sound Spatialisation]
Ακουσματική Μουσική [Acousmatic Music]
Αλγοριθμική Σύνθεση [Algorithmic Composition]
Φασματική Μουσική [Spectral Music]
Laptop Orchestras
Ζωντανή Ηλεκτρονική Μουσική [Live Electronics]
Γενετική Μουσική & Ambient [Generative Music & Ambient]
Διαδραστική Ηλεκτρονική Μουσική [Interactive Electronic Music]
Νέες Διεπαφές για Μουσική Έκφραση [New Interfaces for Musical Expression]
Live Coding

Εργασίες
| Πέμπτη 20/01 | 12:00 | 1η Εργασία: SuperCollider I | 50%
| Πέμπτη 24/02 | 12:00 | 2η Εργασία: SuperCollider II | 50%

 Τι θα χρειαστείτε
Έναν υπολογιστή. Με την πάροδο του χρόνου ο προσωπικός σας υπολογιστής θα γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της δουλειάς σας.
Ακουστικά HiFi: Είναι μια καλή ευκαιρία να αγοράσετε ένα ζευγάρι ακουστικών. Θα σας βοηθήσει να ακούτε σωστά αυτά που δημιουργείτε μέσω του υπολογιστή. Εταιρίες όπως η Beyerdynamic, η AKG, η Sennheiser κ.ά.  κατασκευάζουν αρκετά αξιοπρεπή και προσιτά μοντέλα. Προσπαθήστε να αποφύγετε τη χρήση ακουστικών DJ που συχνά έχουν έντονες χαμηλές συχνότητες, ή “ψείρες” που τις περισσότερες φορές είναι χαμηλής πιστότητας.
Το SuperCollider, είναι ένα λογισμικό που χρησιμοποιείται από καλλιτέχνες και μουσικούς σε όλο τον κόσμο για τη σύνθεση και επεξεργασία του ήχου.

Αξιολόγηση
Το μάθημα εξετάζεται με 2 διαδοχικές εργασίες που συνυπολογίζονται στον τελικό βαθμό. Δεν υπάρχουν γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου. Η υποβολή των ατομικών εργασιών γίνεται σε ηλεκτρονική μορφή μέχρι τη συγκεκριμένη ημερομηνία κατάθεσής τους μέσω του συνδέσμου [Sonarts] στο πάνω δεξί μέρος της παρούσας ιστοσελίδας.
Η διαδικασία είναι απλή παιδιά και έχει ως εξής: Φτιάχνετε έναν φάκελο που μέσα του περιέχει όλα τα απαραίτητα αρχεία που ζητά η συγκεκριμένη εργασία (πχ αρχεία ήχου, σχόλια, το project του SuperCollider, κ.τλ.) και του δίνετε ένα όνομα που να περιέχει το ονοματεπώνυμό σας και τον αύξοντα αριθμό της εργασίας (-1, -2)*. Στη συνέχεια υποβάλλετε τον φάκελο μέσω της ιστοσελίδας UPLOAD.
Κάθε εργασία έχει συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα υποβολής. Υπάρχει βαθμολογική ποινή -10% για καθυστέρηση έως δύο ημερών και -20% για καθυστέρηση τριών ημερών (έως 23:59 μμ). Μετά το πέρας της τρίτης ημέρας η εργασία παίρνει το τίποτα.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία
Blatter A. (1997), Instrumentation & Orchestration, Cengage Learning.
Cipriani A., Giri M. (2016), Electronic Music and Sound Design, Theory and Practice with Max 7, vol.1, Contemponet.
Collins N., d’Escrivan J. eds. (2007), The Cambridge Companion to Electronic Music, Cambridge University Press.
Cox, C., Warner, D. eds. (2017), Audio Culture, Revised Edition: Readings in Modern Music, Bloomsbury Academic.
Demers J., T., (2010) Listening Through the Noise: The Aesthetics of Experimental Electronic Music, Oxford University Press.
Emmerson S. ed. (1986) The Language of Electroacoustic Music, Macmillan Press.
Emmerson S. (1997) ‘Acoustic/electroacoustic: The relationship with instruments’, Journal of New Music Research, Vol. 27, Issue 1-2.
Farnell, A. (2010), Designing Sound, MIT Press.
Holmes, T., (2002), Electronic and Experimental Music: Pioneers in Technology and Composition, Routledge.
Kettlewell, B. (2002), Electronic Music Pioneers, ProMusic Press.
Manning, P., (2013), Electronic and Computer Music, Oxford University Press.
McNutt, E. (2003), ‘Performing Εlectroacoustic Μusic: Α Wider View of Interactivity’, Organised Sound 8(3).
Menezes, F. (2002), ‘For a morphology of interaction’, Organised Sound 7(3).
Nyman, M., (2000), Experimental Music: Cage and Beyond, Cambridge University Press. [διαθέσιμο στα Ελληνικά και στον Εύδοξο]
Roads, C. (2015), Composing Electronic Music: A New Aesthetic, Oxford University Press.
Roads, C. (1996), The Computer Music Tutorial, MIT Press.
Ruviaro B. (2015), A Gentle Introduction to SuperCollider, Creative Commons, [download]
Smalley, D. (1997), ‘Spectromorphology: explaining sound-shapes’, Organised Sound 2(2), 107-26.
Valle, A. (2016), Introduction to Supercollider, Logos Verlag Berlin GmbH.
Wishart, T. (1996), On Sonic Art, Routledge.
Καραμανλής, Ο., (2021), Σύνθεση και Επεξεργασία Ήχου με το SuperCollider, Fylatos Pub.
Πρακτικά Συνεδρίων & Περιοδικά
International Computer Music Conference (ICMC)
New Interfaces for Musical Expression (NIME)
Sound and Music Computing Conference (SMC)
eContact!, Ηλεκτρονικό περιοδικό για την ηλεκτροακουστική μουσική
Organised Sound
Computer Music Journal
Journal of New Music Research
Contemporary Music Review
Perspectives of New Music
ResearchGate
HAL
Σύνδεσμοι
EARS: Electroacoustic Resource Site, Παρέχει εκτενή βιβλιογραφία και ένα λεξικό ιδιωματικών όρων για την ηλεκτροακουστική μουσική, http://ears.pierrecouprie.fr
SONUS: Ηλεκτρονική μουσική βιβλιοθήκη, http://www.sonus.ca/index.html
UBUWEB: Ένας player που περιέχει πληθώρα ηλεκτροακουστικών κομματιών από τον 20ο αιώνα, http://www.ubu.com/sound/electronic.html