Ηχητικός Σχεδιασμός: Περιγραφή/Εργαλεία

Ηχητικός Σχεδιασμός για Νέα Μέσα [Μεταπτυχιακό]
Πέμπτη | 18.00 – 21.00 | αιθ.310


Περιγραφή

Το μάθημα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεωρητικών ζητημάτων σχετικά με τη μορφολογία του ήχου και εισάγει τους φοιτητές σε τεχνικές σύνθεσης και επεξεργασίας χρησιμοποιώντας διαδεδομένα λογισμικά. Παρουσιάζονται βασικές τεχνικές μίξης που εφαρμόζονται στη δισκογραφία και αναλύονται προχωρημένες τεχνικές σχεδιασμού ήχου για τη δημιουργία πρωτότυπου sound design σε εταιρικά βίντεο, στη διαφήμιση, στη video-art και στον κινηματογράφο.
[This unit covers a broad spectrum of theoretical issues surrounding the morphology of sound and introduces students to sound synthesis and processing techniques using widely used audio software. It demonstrates basic mixing technologies used in the music industry and analyses advanced sound synthesis techniques for the production of original sound design for commercial videos, advertisements, video-art and film].

Περίγραμμα Μαθημάτων
Μάθημα 1
Βασικές έννοιες
Δειγματοληψία, απεικόνιση του ήχου στο πεδίο χρόνου & συχνοτήτων

Εισαγωγή στο Reaper & το OcenAudio
Μίξη ήχου Ι: Βασικές αρχές σε stereo
Μάθημα 2
Μίξη ήχου ΙΙ
Hχοχρωματική ισορροπία
Μάθημα 3
Μίξη ήχου ΙΙI
Έλεγχος δυναμικής περιοχής
Μάθημα 4
Παρουσιάσεις [task-1]
Sampling | Το ηχητικό αντικείμενο | Η μορφολογία του ήχου
Μάθημα 5
Κατηγοριοποίηση & επεξεργασία των ηχητικών αντικειμένων
Συνήθεις διαδικασίες μετασχηματισμού του ηχητικού υλικού
Σχεδιασμός ήχου για κινούμενη εικόνα
Μάθημα 6
Παρουσιάσεις [task-2]
Κατασκευάζοντας ηχητικά περιβάλλοντα

Εικονικά όργανα
Μάθημα 7
Κατασκευάζοντας αιτιώδεις σχέσεις
Μάθημα 8
Ηχητικές υφές
Μάθημα 9
Βασικές αρχές σύνθεσης ήχου
Μάθημα 10
Χωροθέτηση ήχων
Μίξη ήχου για πολυκάναλα συστήματα (surround)
Μάθημα 11
Ανοιχτό θέμα
Μάθημα 12
Υποστήριξη
Μάθημα 13
Παρουσιάσεις
10/11 | 23:59 | Υποβολή 1ης Εργασίας: STEREO MIXING
| 24/11 | 23:59 | Υποβολή 2ης Εργασίας: IDENTITY LOGO Ι
| Υποβολή 3ης Εργασίας: IDENTITY LOGO ΙΙ
| Υποβολή 4ης Εργασίας: TV ADVERT
| Υποβολή 5ης Εργασίας: SHORT FILM

 Τι θα χρειαστείτε
Έναν υπολογιστή: Αν έχετε λάπτοπ θα πρέπει να το φέρνετε στο μάθημα. Με την πάροδο του χρόνου ο προσωπικός σας υπολογιστής θα γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της δουλειάς σας.
Ακουστικά HiFi: Είναι μια καλή ευκαιρία να αγοράσετε ένα ζευγάρι ακουστικών. Θα σας βοηθήσει να ακούτε σωστά αυτά που δημιουργείτε μέσω του υπολογιστή. Εταιρίες όπως η Beyerdynamic, η AKG και η Sennheiser κατασκευάζουν αρκετά αξιοπρεπή και προσιτά μοντέλα. Προσπαθήστε να αποφύγετε τη χρήση ακουστικών DJ που συχνά έχουν έντονες χαμηλές συχνότητες, ή “ψείρες” που τις περισσότερες φορές είναι χαμηλής πιστότητας.
Ένα ζευγάρι καλά αυτιά, (δύσκολη αγορά).

Εργαλεία
Στη φιλοσοφία του μαθήματος είναι η χρήση επαγγελματικών προγραμμάτων που διατίθενται ελεύθερα στο ίντερνετ, είναι ανοικτού κώδικα, είτε μπορούν να αγοραστούν σε χαμηλή τιμή, ώστε να έχετε τη δυνατότητα να δουλέψετε με τα δικά σας εργαλεία, στο λειτουργικό σύστημα που θέλετε, χωρίς πρόσθετο κόστος.
Ardour, https://ardour.org/[αξιοπρεπές daw για linux]
Argotlunar, http://mourednik.github.io/argotlunar/
OcenAudio, https://www.ocenaudio.com/en/startpage
PureData, https://puredata.info/
Reaper, http://www.reaper.fm/ + SWS Plugin Extension
Sonic Visualiser, http://www.sonicvisualiser.org/
SoundGrain, http://ajaxsoundstudio.com/software/soundgrain/
Soundhack Freeware, http://www.soundhack.com/freeware/
Spear, http://www.klingbeil.com/spear/
SuperCollider, http://supercollider.github.io/
HourGlass Granular Synthesizer [win, mac]
Πρόσθετα προγράμματα:
MFreeEffectsBundle, https://www.meldaproduction.com/MFreeEffectsBundle
Voxengo Free plugins SpectrumAnalyzer / OldSkoolReverb / TempoDelay
Tokyo Dawn Labs Kotelnikov Compressor / SlickEQ / Nova DynamicEQ
Valhalla, SuperMassive, SpaceModulator, FreqEcho
Blue Cat Audio freeware, http://www.bluecataudio.com/Products/Bundle_FreewarePack/
Spatgris, https://sourceforge.net/projects/spatgris/files/latest/download
Sonic Anomaly, https://sonic.supermaailma.net/plugins εξαιρετικά JSFX plugins για το Reaper
PaulXStretch plugin [win, mac]
Utility [download]
Youlean Loudness Meter [download]
Doppler Dome [website]
Mia Laboratories [website]
Εικονικά συνθεσάιζερ ήχου που κατεβαίνουν ελεύθερα:
Spitfire Audio [Labs webpage]
Surge [download]

Tyrell N6, [mac, win , linux] προσομοίωση αναλογικού συνθεσάιζερ
TAL NoiseMaker, https://tal-software.com/products/tal-noisemaker
Dexed, https://asb2m10.github.io/dexed/, προσομοίωση του κλασικού Yamaha DX7
Tunefish, https://www.tunefish-synth.com/?action=download
OB-xd, http://www.discodsp.com/obxd/
Podolski, [download]
Iowa Grand Piano, [download]

Αξιολόγηση
Το μάθημα εξετάζεται με διαδοχικές εργασίες που συνυπολογίζονται στον τελικό βαθμό. Δεν υπάρχουν γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου. Η υποβολή των ατομικών εργασιών γίνεται σε ηλεκτρονική μορφή μέχρι τη συγκεκριμένη ημερομηνία κατάθεσής τους μέσω του συνδέσμου [Ηχητικός Σχεδιασμός] στο πάνω δεξί μέρος της παρούσας ιστοσελίδας.
Η διαδικασία είναι απλή παιδιά και έχει ως εξής: Φτιάχνετε ένα φάκελο που μέσα του περιέχει όλα τα απαραίτητα αρχεία που ζητά η συγκεκριμένη εργασία (πχ αρχεία ήχου, σχόλια, το project του Reaper, κτλ) και του δίνετε ένα όνομα που να περιέχει το ονοματεπώνυμό σας και τον αύξοντα αριθμό της εργασίας (-1, -2, κλπ )*. Συμπιέζετε το αρχείο σε μορφή .zip δίνοντάς του το ίδιο όνομα με αγγλικούς χαρακτήρες, και το ανεβάζετε μέσω της ιστοσελίδας UPLOAD.
* Οπότε η 1η εργασία του σπουδαστή κ.Peter Sellers θα έχει ως όνομα του συμπιεσμένου φακέλου κάτι σαν petersellers-1.
Σε ορισμένες εργασίες χρειάζεται να υποβάλετε ένα αρχείο κειμένου στα ελληνικά σε μορφή pdf. Σε οποιαδήποτε λειτουργικό κι αν είστε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το LibreOffice, το οποίο είναι open-source και δεν κοστίζει τίποτα. Κατεβάστε αν θέλετε και το greek spelling που διορθώνει τα ορθογραφικά (οδηγίες εγκατάστασης υπάρχουν στην ίδια σελίδα). Φτιάξτε ένα αρχείο κειμένου και γράψτε τα σχόλιά σας μέσα σε αυτό. Στη συνέχεια για να το σώσετε ως pdf πηγαίνετε από το menu: File > Export as pdf. Τέλος. Έχετε δημιουργήσει ένα ωραιότατο pdf.
Σημειώστε ότι κάθε ατομική εργασία έχει συγκεκριμένη προθεσμία υποβολής. Υπάρχει βαθμολογική ποινή -10% για καθυστέρηση έως δύο ημερών και -20% για καθυστέρηση τριών ημερών. Μετά το πέρας της τρίτης ημέρας η εργασία παίρνει το τίποτα.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία
Beauchamp R. (2013), Designing Sound for Animation, CRC Press.
Bregman, A. S. (2001), Auditory Scene Analysis: The Perceptual Organization of Sound, MIT Press. 152.15BreA
Collins N., d’Escrivan J. eds. (2007), The Cambridge Companion to Electronic Music, Cambridge University Press.
Cipriani A., Giri M. (2016), Electronic Music and Sound Design, Theory and Practice with Max 7, vol.1, Contemponet.

Cox, C., Warner, D. eds. (2017), Audio Culture, Revised Edition: Readings in Modern Music, Bloomsbury Academic.
Demers J., T., (2010) Listening Through the Noise: The Aesthetics of Experimental Electronic Music, Oxford University Press.
Farnell, A. (2010), Designing Sound, MIT Press.

Holmes, T., (2002), Electronic and Experimental Music: Pioneers in Technology and Composition, Routledge.
Izhaki, R. (2008) Mixing audio: concepts, practices and tools, Focal, London.
Katz, B. (2007) Mastering Audio: the art and the science, Focal, London.
Kettlewell, B. (2002), Electronic Music Pioneers, ProMusic Press, 786.709KetB
Manning, P., (2013), Electronic and Computer Music, Oxford University Press. 786.709ManP
Nyman, M., (2000), Experimental Music: Cage and Beyond, Cambridge University Press.
Roads, C. (1996), The Computer Music Tutorial, MIT Press. 781.34RoaC
Scott-James, K. (2018) Sound Design for Moving Image, Bloomsbury Visual Arts.

Smalley, D. (1997), ‘Spectromorphology: explaining sound-shapes’, Organised Sound 2(2), 107-26.
Sonnenschein, D. (2001), Sound Design: The Expressive Power of Music, Voice & Sound Effects in Cinema, Michael Wiese Productions.

Wishart, T. (1996), On Sonic Art, Routledge.
Wishart, T. (1996), Audible Design, Pantomime [view]
Μπορείτε να ψάξετε για τα βιβλία που σας ενδιαφέρουν μέσα απ’ τον ιστότοπο της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αθηνών, http://opac.seab.gr/
Μπορείτε ακόμη να συμβουλευθείτε τη βιβλιοθήκη του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών για βιβλία, καθώς και να ψάξετε σε διάφορες ηλεκτρονικές πηγές η πρόσβαση στις οποίες είναι ελεύθερη εντός του χώρου της βιβλιοθήκης του Μεγάρου Μουσικής.

Βιβλιοθήκες Ήχων | Σύνδεσμοι
Adobe Audition Sound Effects [ download ]
BBC Sound Effects Archive [ download ]
http://designingsound.org/
https://freesound.org
http://www.acousticecology.org/recordings.html
Polish Radio Experimental Studio [ download ]