Δημιουργική Τεχνολογία: Περιγραφή/Εργασίες

Δημιουργική Τεχνολογία
Τρίτη | 12.00 – 15.00 |


Την τρέχουσα ακαδημαϊκή περίοδο δεν διδάσκω το μάθημα. Το υλικό που υπάρχει σε αυτήν τη σελίδα αφορά το ακαδημαϊκό έτος 2020-21.
Περιγραφή
Ως μάθημα 8ου εξαμήνου εισάγει τους φοιτητές/φοιτήτριες σε προγραμματιστικά περιβάλλοντα με σκοπό την εξοικείωση με τις σύγχρονες πρακτικές για τον σχεδιασμό και την επεξεργασία του ήχου χρησιμοποιώντας αλγοριθμικές διαδικασίες. Το μάθημα δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές/φοιτήτριες να έρθουν σε επαφή με τα νέα αισθητικά ρεύματα και να εφαρμόσουν τις γνώσεις τους στη μουσική δημιουργία με μεικτά μέσα που περιλαμβάνει ακουστικά όργανα και ηλεκτρονικές πηγές. Η εξέταση γίνεται με εργασίες που συνυπολογίζονται στον τελικό βαθμό και παρουσιάζονται στο σύνολο της τάξης με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων και γνώσης.

Σχεδιάγραμμα Διδασκαλίας
1. Εισαγωγή στο μάθημα, οργάνωση, εκπαιδευτικό υλικό, επικοινωνία + εγκατάσταση προγραμμάτων
2. SuperCollider [Εισαγωγή]
3. SuperCollider [Βασικές μορφές σύνθεσης ήχου]

4. SuperCollider [NodeProxy, σύνθεση δειγματοληψίας, μικροδομική σύνθεση]
5. Rack [βασικές μονάδες]
6. Rack [χρονοδρομολόγηση + FX ]
7. Παρουσιάσεις 1ης Εργασίας

8. Rack [Προωθημένες τεχνικές]

//.
9. SuperCollider [Patterns & FFT]
10. Σεμινάριο επισκέπτη καλλιτέχνη | Ακρόαση + ανάλυση έργων

11. Παρουσίαση 2ης Εργασίας

12. CuePlayer  | Ακρόαση + ανάλυση έργων
13. Υποστήριξη εργασιών
//. Παρουσίασεις 3ης Εργασίας

Θέματα ανοιχτής συζήτησης στην τάξη
Διάχυση Ήχου [Sound Spatialisation]
Ακουσματική Μουσική [Acousmatic Music]
Αλγοριθμική Σύνθεση [Algorithmic Composition]
Φασματική Μουσική [Spectral Music]
Laptop Orchestras
Ζωντανή Ηλεκτρονική Μουσική [Live Electronics]
Γενετική Μουσική & Ambient [Generative Music & Ambient]
Διαδραστική Ηλεκτρονική Μουσική [Interactive Electronic Music]
Νέες Διεπαφές για Μουσική Έκφραση [New Interfaces for Musical Expression]
Live Coding

Εργασίες
| Τρίτη 13/04 | 12:00 | 1η Εργασία: Παρουσίαση σύνθεσης για όργανο & προηχογραφημένα ηλεκτρονικά | 30%
| Τρίτη 18/05 | 12:00 | 2η Εργασία: Παρουσίαση έργου για live electronics | 30%
| Κυριακή 20/06 | 23:59 | 3η Εργασία: Παρουσίαση σύνθεσης μεικτής τεχνικής | 40%

 Τι θα χρειαστείτε
Έναν υπολογιστή: Αν έχετε λάπτοπ θα πρέπει να το φέρνετε στο μάθημα. Με την πάροδο του χρόνου ο προσωπικός σας υπολογιστής θα γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της δουλειάς σας.
Ακουστικά HiFi: Είναι μια καλή ευκαιρία να αγοράσετε ένα ζευγάρι ακουστικών. Θα σας βοηθήσει να ακούτε σωστά αυτά που δημιουργείτε μέσω του υπολογιστή. Εταιρίες όπως η AKG και η Sennheiser κατασκευάζουν αρκετά αξιοπρεπή και προσιτά μοντέλα. Προσπαθήστε να αποφύγετε τη χρήση ακουστικών DJ που συχνά έχουν έντονες χαμηλές συχνότητες, ή “ψείρες” που τις περισσότερες φορές είναι χαμηλής πιστότητας.
Το SuperCollider, είναι ένα λογισμικό που χρησιμοποιείται από καλλιτέχνες και μουσικούς σε όλο τον κόσμο για τη σύνθεση και επεξεργασία του ήχου. Τo Rack είναι ένα modular synthesizer ανοιχτού κώδικα. Τα λογισμικά που βρίσκονται στη λίστα που ακολουθεί κατεβαίνουν ελεύθερα και θα σας φανούν χρήσιμα.

Εργαλεία
Στη φιλοσοφία του μαθήματος είναι η χρήση επαγγελματικών προγραμμάτων που διατίθενται ελεύθερα στο ίντερνετ, είναι ανοικτού κώδικα, είτε μπορούν να αγοραστούν σε χαμηλή τιμή, ώστε να έχετε τη δυνατότητα να δουλέψετε με τα δικά σας εργαλεία, στο λειτουργικό σύστημα που θέλετε, χωρίς πρόσθετο κόστος.
VCV Rack, https://vcvrack.com
SuperCollider, https://supercollider.github.io/download
FoxDot, https://foxdot.org/

Reaper, http://www.reaper.fm/ + SWS Plugin Extension
Argotlunar, http://mourednik.github.io/argotlunar/
OcenAudio, https://www.ocenaudio.com/en/startpage
SoundGrain, http://ajaxsoundstudio.com/software/soundgrain/

Soundhack Freeware, http://www.soundhack.com/freeware/
Spear, http://www.klingbeil.com/spear/
MFreeEffectsBundle, https://www.meldaproduction.com/MFreeEffectsBundle
Voxengo Free plugins SpectrumAnalyzer / OldSkoolReverb / TempoDelay
Tokyo Dawn Labs Kotelnikov Compressor / SlickEQ / Nova DynamicEQ
Blue Cat Audio freeware, http://www.bluecataudio.com/Products/Bundle_FreewarePack/
PaulXStretch plugin [win, mac]
Αξιολόγηση
Το μάθημα εξετάζεται με 3 διαδοχικές εργασίες που συνυπολογίζονται στον τελικό βαθμό κατά 30%, 30% και 40% αντίστοιχα. Δεν υπάρχουν γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου. Η υποβολή των ατομικών εργασιών γίνεται σε ηλεκτρονική μορφή μέχρι τη συγκεκριμένη ημερομηνία κατάθεσής τους μέσω του επόμενου συνδέσμου > UPLOAD.
Η διαδικασία είναι απλή παιδιά και έχει ως εξής: Φτιάχνετε έναν φάκελο που μέσα του περιέχει όλα τα απαραίτητα αρχεία που ζητά η συγκεκριμένη εργασία (πχ αρχεία ήχου, σχόλια, το project του SuperCollider, VCV, κ.τλ.) και του δίνετε ένα όνομα που να περιέχει το ονοματεπώνυμό σας και τον αύξοντα αριθμό της εργασίας (-1, -2, -3 )*. Στη συνέχεια υποβάλλετε τον φάκελο μέσω της ιστοσελίδας UPLOAD.
[ευελιξία λόγω καραντίνας]
Κάθε εργασία έχει συγκεκριμένη ημερομηνία υποβολής. Υπάρχει βαθμολογική ποινή -10% για καθυστέρηση έως μία εβδομάδα. Μετά το πέρας 7 ημερών η εργασία παίρνει το τίποτα.
Τι γίνεται αν δεν περάσω το μάθημα μέσα στο εξάμηνο;
Αυτό είναι εξαιρετικά σπάνιο, αν όμως συμβεί, τότε θα χρειαστεί να υποβάλλεις το σύνολο των εργασιών μέχρι τις 23:59 την ημέρα εξέτασης του μαθήματος τον Σεπτέμβρη. Σε αυτήν την περίπτωση οι εργασίες θα χρειαστεί να γίνουν όλες ξανά από την αρχή.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία

Blatter A. (1997), Instrumentation & Orchestration, Cengage Learning.
Cipriani A., Giri M. (2016), Electronic Music and Sound Design, Theory and Practice with Max 7, vol.1, Contemponet.
Collins N., d’Escrivan J. eds. (2007), The Cambridge Companion to Electronic Music, Cambridge University Press.
Cox, C., Warner, D. eds. (2017), Audio Culture, Revised Edition: Readings in Modern Music, Bloomsbury Academic.
Demers J., T., (2010) Listening Through the Noise: The Aesthetics of Experimental Electronic Music, Oxford University Press.
Emmerson S. ed. (1986) The Language of Electroacoustic Music, Macmillan Press. 786.709EmmS
Emmerson S. (1997) ‘Acoustic/electroacoustic: The relationship with instruments’, Journal of New Music Research, Vol. 27, Issue 1-2.
Farnell, A. (2010), Designing Sound, MIT Press.
Holmes, T., (2002), Electronic and Experimental Music: Pioneers in Technology and Composition, Routledge.
Kettlewell, B. (2002), Electronic Music Pioneers, ProMusic Press, 786.709KetB
Manning, P., (2013), Electronic and Computer Music, Oxford University Press. 786.709ManP
McNutt, E. (2003), ‘Performing Εlectroacoustic Μusic: Α Wider View of Interactivity’, Organised Sound 8(3), 297-304.
Menezes, F. (2002), ‘For a morphology of interaction’, Organised Sound 7(3), 305-311.
Nyman, M., (2000), Experimental Music: Cage and Beyond, Cambridge University Press. [διαθέσιμο στα Ελληνικά και στον Εύδοξο]
Roads, C. (2015), Composing Electronic Music: A New Aesthetic, Oxford University Press.
Roads, C. (1996), The Computer Music Tutorial, MIT Press.
Ruviaro B. (2015), A Gentle Introduction to SuperCollider, Creative Commons, [download]
Smalley, D. (1997), ‘Spectromorphology: explaining sound-shapes’, Organised Sound 2(2), 107-26.
Valle, A. (2016), Introduction to Supercollider, Logos Verlag Berlin GmbH.
Wishart, T. (1996), On Sonic Art, Routledge.
Καραμανλής, Ο., (2021), Σύνθεση και Επεξεργασία Ήχου με το SuperCollider, Fylatos Pub.

Μπορείτε να ψάξετε για τα βιβλία που σας ενδιαφέρουν μέσα απ’ τον ιστότοπο της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αθηνών, http://opac.seab.gr/. Για να δανειστείτε βιβλία από τη βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής στην εποχή του Covid θα πρέπει να μπείτε εδώ.
Μπορείτε ακόμη να συμβουλευθείτε τη βιβλιοθήκη του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών για βιβλία, καθώς και να ψάξετε σε διάφορες ηλεκτρονικές πηγές η πρόσβαση στις οποίες είναι ελεύθερη εντός του χώρου της βιβλιοθήκης του Μεγάρου Μουσικής.

Πρακτικά Συνεδρίων & Περιοδικά

International Computer Music Conference (ICMC)
New Interfaces for Musical Expression (NIME)
Sound and Music Computing Conference (SMC)
eContact!, Ηλεκτρονικό περιοδικό για την ηλεκτροακουστική μουσική
Organised Sound
Computer Music Journal
Journal of New Music Research
Contemporary Music Review
Perspectives of New Music
Taylor & Francis Online

Πρόσβαση στα ακαδημαϊκά περιοδικά έχετε μέσα από το heal-link του Πανεπιστημίου. Οδηγίες βρίσκονται εδώ. Αν αντιμετωπίσετε κάποια δυσκολία, μπορούν να σας βοηθήσουν οι βιβλιοθηκονόμοι του Μουσικού Τμήματος.


Σύνδεσμοι

EARS Electroacoustic Resource Site, Παρέχει εκτενή βιβλιογραφία και ένα λεξικό ιδιωματικών όρων για την ηλεκτροακουστική μουσική
SONUS Ηλεκτρονική μουσική βιβλιοθήκη
UBUWEB Πληθώρα ηλεκτροακουστικών κομματιών και κειμένων από τον 20ο αιώνα