Ηχητικός Σχεδιασμός | music

Ηχητικός Σχεδιασμός για Νέα Μέσα [Μεταπτυχιακό]
Τετάρτη | 18.00 – 21.00 | αιθ.920

Περιγραφή
Το μάθημα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεωρητικών ζητημάτων σχετικά με τη μορφολογία του ήχου και εισάγει τους φοιτητές σε τεχνικές σύνθεσης και επεξεργασίας χρησιμοποιώντας διαδεδομένα λογισμικά. Παρουσιάζονται βασικές τεχνικές μίξης που εφαρμόζονται στη δισκογραφία και αναλύονται προχωρημένες τεχνικές σχεδιασμού ήχου για τη δημιουργία πρωτότυπου sound design σε εταιρικά βίντεο, στη διαφήμιση, στη video-art και στον κινηματογράφο.
[This unit covers a broad spectrum of theoretical issues surrounding the morphology of sound and introduces students to sound synthesis and processing techniques using widely used audio software. It demonstrates basic mixing technologies used in the music industry and analyses advanced sound synthesis techniques for the production of original sound design for commercial videos, advertisements, video-art and film].

Περίγραμμα Μαθημάτων
1. Βασικές έννοιες, Δειγματοληψία, Aπεικόνιση του ήχου στο πεδίο χρόνου/συχνοτήτων, Εισαγωγή στο Reaper & το OcenAudio, Μίξη ήχου: Βασικές αρχές σε stereo
2. Μίξη ήχου ΙΙ, Hχοχρωματική ισορροπία
3. Μίξη ήχου ΙΙI, Έλεγχος δυναμικής περιοχής
4. Παρουσιάσεις
Sampling, Το ηχητικό αντικείμενο, Η μορφολογία του ήχου
5. Κατηγοριοποίηση & επεξεργασία των ηχητικών αντικειμένων, Συνήθεις διαδικασίες μετασχηματισμού του ηχητικού υλικού, Σχεδιασμός ήχου για κινούμενη εικόνα
6. Παρουσιάσεις
Κατασκευάζοντας ηχητικά περιβάλλοντα,
Εικονικά όργανα

Εργασίες
08/11 | 23:59 | Υποβολή 1ης Εργασίας: STEREO MIXING
29/11 | 23:59 | Υποβολή 2ης Εργασίας: VIDEO


 Τι θα χρειαστείτε
Έναν υπολογιστή: Αν έχετε λάπτοπ θα πρέπει να το φέρνετε στο μάθημα. Με την πάροδο του χρόνου ο προσωπικός σας υπολογιστής θα γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της δουλειάς σας.
Ακουστικά HiFi: Είναι μια καλή ευκαιρία να αγοράσετε ένα ζευγάρι ακουστικών. Θα σας βοηθήσει να ακούτε σωστά αυτά που δημιουργείτε μέσω του υπολογιστή. Εταιρίες όπως η Beyerdynamic, η AKG και η Sennheiser κατασκευάζουν αρκετά αξιοπρεπή και προσιτά μοντέλα. Προσπαθήστε να αποφύγετε τη χρήση ακουστικών DJ που συχνά έχουν έντονες χαμηλές συχνότητες, ή “ψείρες” που τις περισσότερες φορές είναι χαμηλής πιστότητας.
Ένα ζευγάρι καλά αυτιά, (δύσκολη αγορά).

Εργαλεία
Στη φιλοσοφία του μαθήματος είναι η χρήση επαγγελματικών προγραμμάτων που διατίθενται ελεύθερα στο ίντερνετ, είναι ανοικτού κώδικα, είτε μπορούν να αγοραστούν σε χαμηλή τιμή, ώστε να έχετε τη δυνατότητα να δουλέψετε με τα δικά σας εργαλεία, στο λειτουργικό σύστημα που θέλετε, χωρίς πρόσθετο κόστος.
Η λίστα με τα προγράμματα επεξεργασίας ήχου βρίσκεται εδώ.

Αξιολόγηση
Το μάθημα εξετάζεται με διαδοχικές εργασίες που συνυπολογίζονται στον τελικό βαθμό. Δεν υπάρχουν γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου. Η υποβολή των ατομικών εργασιών γίνεται σε ηλεκτρονική μορφή μέχρι τη συγκεκριμένη ημερομηνία κατάθεσής τους μέσω του επόμενου συνδέσμου >  UPLOAD.
Στο πεδίο Υour name πληκτρολογείτε το όνομά σας και τον αριθμό μητρώου. Αν στο τέλος της διαδικασίας υποβολής εμφανιστεί το μήνυμα Files are uploaded! τότε όλα έχουν πάει καλά και δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για την ασφάλεια της εργασίας σας. Μπορείτε να ανεβάσετε ξεχωριστά αρχεία σε μία υποβολή, αλλά όχι φακέλους. Αν χρειαστεί να ανέβουν ολόκληροι φάκελοι που περιέχουν πολλά αρχεία (π.χ. ένα project του Reaper) τότε θα πρέπει να συμπιεστούν (zip, rar, 7z). Προσέξτε ότι μεγάλα αρχεία μπορεί να χρειάζονται αρκετή ώρα για να ανέβουν στον server.
Κάθε ατομική εργασία έχει συγκεκριμένη προθεσμία υποβολής. Υπάρχει βαθμολογική ποινή -10% για καθυστέρηση έως δύο ημερών και -20% για καθυστέρηση τριών ημερών. Μετά το πέρας της τρίτης ημέρας η εργασία παίρνει το τίποτα.
Τα βαθμολογικά κριτήρια υπάρχουν εδώ.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία
Beauchamp R. (2013), Designing Sound for Animation, CRC Press.
Bregman, A. S. (2001), Auditory Scene Analysis: The Perceptual Organization of Sound, MIT Press. 152.15BreA
Collins N., d’Escrivan J. eds. (2007), The Cambridge Companion to Electronic Music, Cambridge University Press.
Cipriani A., Giri M. (2016), Electronic Music and Sound Design, Theory and Practice with Max 7, vol.1, Contemponet.

Cox, C., Warner, D. eds. (2017), Audio Culture, Revised Edition: Readings in Modern Music, Bloomsbury Academic.
Demers J., T., (2010) Listening Through the Noise: The Aesthetics of Experimental Electronic Music, Oxford University Press.
Farnell, A. (2010), Designing Sound, MIT Press.

Holmes, T., (2002), Electronic and Experimental Music: Pioneers in Technology and Composition, Routledge.
Izhaki, R. (2008) Mixing audio: concepts, practices and tools, Focal, London.
Katz, B. (2007) Mastering Audio: the art and the science, Focal, London.
Kettlewell, B. (2002), Electronic Music Pioneers, ProMusic Press, 786.709KetB
Manning, P., (2013), Electronic and Computer Music, Oxford University Press. 786.709ManP
Nyman, M., (2000), Experimental Music: Cage and Beyond, Cambridge University Press.
Roads, C. (1996), The Computer Music Tutorial, MIT Press. 781.34RoaC
Scott-James, K. (2018) Sound Design for Moving Image, Bloomsbury Visual Arts.

Smalley, D. (1997), ‘Spectromorphology: explaining sound-shapes’, Organised Sound 2(2), 107-26.
Sonnenschein, D. (2001), Sound Design: The Expressive Power of Music, Voice & Sound Effects in Cinema, Michael Wiese Productions.

Wishart, T. (1996), On Sonic Art, Routledge.
Wishart, T. (1996), Audible Design, Pantomime [view]
Μπορείτε να ψάξετε για τα βιβλία που σας ενδιαφέρουν μέσα απ’ τον ιστότοπο της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αθηνών, http://opac.seab.gr/
Μπορείτε ακόμη να συμβουλευθείτε τη βιβλιοθήκη του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών για βιβλία, καθώς και να ψάξετε σε διάφορες ηλεκτρονικές πηγές η πρόσβαση στις οποίες είναι ελεύθερη εντός του χώρου της βιβλιοθήκης του Μεγάρου Μουσικής.