Εργαλεία

Εργαλεία

Λογισμικά για μίξη και παραγωγή
Reaper DAW ++ sws extension
OcenAudio editor

Πρόσθετα προγράμματα επεξεργασίας ήχου (plug ins)
Voxengo Free plugins μπορείτε να τα εγκαταστήστε όλα, ειδικά το SPAN και το OldSkoolVerb
Melda MFreeEffectsBundle εγκαταστήστε μόνο το “Free Bundle”
Tokyo Dawn Labs / Nova / Molotok / Kotelnikov / SlickEQ / Proximity
Valhalla / SuperMassive / SpaceModulator / FreqEcho
Argotlunar granulator
SoundHack
Blue Cat Audio
Spatgris για χωροθέτηση στον τρισδιάστατο χώρο
PaulXStretch για χρονική τάνυση (time-stretching) / win / mac
ProtoVerb reverb
Utility
Doppler Dome doppler fx
Fracture & Hysteresis glitch fx
tritik bit crusher
Sitala drum plugin
IEM plug-in suite

Αυτόνομα λογισμικά για ηχητική επεξεργασία
Spear spectral editing & resynthesis
Soundgrain granular synthesis
Sonic Visualiser analysis
EmissionControl2 granular synthesis
AudioStellar data driven sampler
Εικονικά συνθεσάιζερ ήχου
Spitfire Audio – Labs & BBC Orchestra μια μεγάλη συλλογή από ψηφιακά όργανα
Surge υβριδικό συνθεσάιζερ
Tyrell N6 [mac, win , linux] προσομοίωση αναλογικού συνθεσάιζερ
TAL NoiseMaker αναλογικό συνθεσάιζερ
Dexed προσομοίωση του κλασικού Yamaha DX7
Tunefish αναλογικό συνθεσάιζερ
Pendulate χαοτικό συνθεσάιζερ
Podolski αναλογικό συνθεσάιζερ
Iowa Grand Piano πιάνο
Full Bucket Music διάφορα ψηφιακά συνθεσάιζερ
Προγραμματιστικά περιβάλλοντα ήχου
SuperCollider
PureData [download CEAMMC distribution]
VCV Rack
Bespoke

Δημιουργία παριτούρας
MuseScore

Μοντάζ εικόνας
DaVinci Resolve + Sound Library
Βιβλιοθήκες ήχων
Adobe Audition Sound Effects
BBC Sound Effects Archive
Freesound
Acoustic Ecology Institute
Διάφορες εταιρείες παρέχουν ελεύθερα βιβλιοθήκες ήχων, όπως η Ableton, η GlitchMachines (Spore & Teratoma για SciFi), κ.ά.

Πρόσθετα λογισμικά και πηγές που μπορεί να φανούν χρήσιμα για ακαδημαϊκούς, ερευνητικούς ή καλλιτεχνικούς σκοπούς.