Μουσική Δημιουργία για Ψηφιακά Μέσα: Περιγραφή/Εργαλεία

Μουσική Δημιουργία για Ψηφιακά Μέσα [Μεταπτυχιακό]
Πέμπτη | 15.00 – 18.00 | αίθουσα 920

Περιγραφή
Ως μεταπτυχιακό μάθημα παρουσιάζει προηγμένες τεχνικές σύνθεσης και οργάνωσης του μουσικού υλικού χρησιμοποιώντας προγραμματιστικά περιβάλλοντα. Εξετάζει την αλληλεπίδραση συνθέτη – εκτελεστή – υπολογιστή για τη δημιουργία και παρουσίαση σύγχρονων μουσικών έργων και εισάγει τους φοιτητές στα νέα μουσικά ρεύματα.

Περίγραμμα Μαθημάτων
1. Εισαγωγή στο μάθημα, οργάνωση, εκπαιδευτικό υλικό, επικοινωνία
Οι Φουτουριστές
Από τη 2η σχολή της Βιέννης στην έλευση της μαγνητοταινίας
Musique Concrète & Elektronische Musik
Το ηχητικό αντικείμενο (sound object)
2. Η μορφολογία του ήχου
Κατηγοριοποίηση των ηχητικών αντικειμένων
Φασματικά χαρακτηριστικά
Ακροάσεις & ανάλυση μουσικών έργων
3. Η αρχή μιας ηλεκτροακουστικής σύνθεσης
Συνήθεις διαδικασίες μετασχηματισμού του ηχητικού υλικού
Δουλεύοντας με οικογένειες ήχων
Γραφικές Παρτιτούρες
Ακροάσεις & ανάλυση μουσικών έργων
4. Ρυθμός
Διαστρωμάτωση των ηχητικών αντικειμένων

Κατασκευάζοντας ηχητικά περιβάλλοντα
Κατασκευάζοντας αιτιώδεις σχέσεις
Ηχητικές Υφές (sound textures)
Χωροθέτηση ήχων
Ακροάσεις & ανάλυση μουσικών έργων
5. Εισαγωγή στο SuperCollider [download]
6. Σύνθεση Ήχου Ι [SuperCollider]
7. Σύνθεση Ήχου ΙΙ [SuperCollider]
8. SynthDef, Buses, Scheduling [SuperCollider]
9. GUIs, FX, Groups [SuperCollider]
10. MIDI & Patterns [SuperCollider]
11. CuePlayer [download]

Θέματα ανοιχτής συζήτησης στην τάξη

Διάχυση Ήχου [Sound Spatialisation]
Ακουσματική Μουσική [Acousmatic Music]
Αλγοριθμική Σύνθεση [Algorithmic Composition]
Φασματική Μουσική [Spectral Music]
Laptop Orchestras
Ζωντανή Ηλεκτρονική Μουσική [Live Electronics]
Γενετική Μουσική & Ambient [Generative Music & Ambient]
Διαδραστική Ηλεκτρονική Μουσική [Interactive Electronic Music]
Νέες Διεπαφές για Μουσική Έκφραση [New Interfaces for Musical Expression]
Live Coding


Εργασίες
| Τετάρτη 03/04 | 23:59 | Ηλεκτροακουστική Μινιατούρα | 15%
| Tετάρτη 15/05 | 23:59 | Ηλεκτροακουστική Σύνθεση | 30%

| Τετάρτη 22/05 | 23:59 | SuperCollider | 15%
| Τετάρτη 12/06 | 23:59 | Σύνθεση Μεικτής Τεχνικής | 40%

Τι θα χρειαστείτε
Έναν υπολογιστή: Αν έχετε λάπτοπ θα πρέπει να το φέρνετε στο μάθημα. Με την πάροδο του χρόνου ο προσωπικός σας υπολογιστής θα γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της δουλειάς σας.
Ακουστικά HiFi: Είναι μια καλή ευκαιρία να αγοράσετε ένα ζευγάρι ακουστικών. Θα σας βοηθήσει να ακούτε σωστά αυτά που δημιουργείτε μέσω του υπολογιστή. Εταιρίες όπως η AKG και η Sennheiser κατασκευάζουν αρκετά αξιοπρεπή και προσιτά μοντέλα. Προσπαθήστε να αποφύγετε τη χρήση ακουστικών DJ που συχνά έχουν έντονες χαμηλές συχνότητες, ή “ψείρες” που τις περισσότερες φορές είναι χαμηλής πιστότητας.
Το SuperCollider, είναι ένα λογισμικό που χρησιμοποιείται από καλλιτέχνες και μουσικούς σε όλο τον κόσμο για την σύνθεση και επεξεργασία του ήχου.

Αξιολόγηση
Το μάθημα εξετάζεται με 4 διαδοχικές εργασίες που συνυπολογίζονται στον τελικό βαθμό κατά 15%, 30%, 15% και 40% αντίστοιχα. Δεν υπάρχουν γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου. Η υποβολή των ατομικών εργασιών γίνεται σε ηλεκτρονική μορφή μέχρι τη συγκεκριμένη ημερομηνία κατάθεσής τους μέσω του πεδίου “Upload Files” που βρίσκεται στη δεξιά στήλη της ιστοσελίδας.
Η διαδικασία έχει ως εξής: Φτιάχνετε ένα φάκελο που μέσα του περιέχει όλα τα απαραίτητα αρχεία που ζητά η συγκεκριμένη εργασία (πχ αρχεία ήχου, σχόλια, παρτιτούρα, κτλ) και του δίνετε ένα όνομα που να περιέχει το ονοματεπώνυμό σας και τον αύξοντα αριθμό της εργασίας (-1, -2, -3 ή -4)*. Συμπιέζετε το αρχείο σε μορφή .zip δίνοντάς του το ίδιο όνομα με αγγλικούς χαρακτήρες, επιλέγετε την τοποθεσία του στο δίσκο σας με το κουμπάκι “Select File” και το υποβάλετε πατώντας το “Upload File”.  Είστε βέβαιοι ότι το αρχείο έχει ανέβει με επιτυχία όταν εμφανιστεί το μήνυμα File … uploaded successfully ακριβώς κάτω από το πεδίο υποβολής. Αν το αρχείο είναι αρκετά μεγάλο σας συνιστώ να στείλετε την εργασία σας μέσω κάποιου online file sharing λογισμικού όπως το wetransfer στην ηλεκτρονική διεύθυνση o.karamanlis@music.uoa.gr. Ως “θέμα” (subject) της αποστολής σας βάζετε το ίδιο όνομα του συμπιεσμένου φακέλου.
Σημειώστε ότι κάθε ατομική εργασία έχει συγκεκριμένη προθεσμία υποβολής. Υπάρχει βαθμολογική ποινή -10% για καθυστέρηση έως δύο ημερών και -20% για καθυστέρηση τριών ημερών. Μετά το πέρας της τρίτης ημέρας η εργασία παίρνει το τίποτα.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία
Bregman, A. S. (2001), Auditory Scene Analysis: The Perceptual Organization of Sound, MIT Press. 152.15BreA
Collins N., d’Escrivan J. eds. (2007), The Cambridge Companion to Electronic Music, Cambridge University Press.
Cox, C., Warner, D. eds. (2017), Audio Culture, Revised Edition: Readings in Modern Music, Bloomsbury Academic.
Demers J., T., (2010) Listening Through the Noise: The Aesthetics of Experimental Electronic Music, Oxford University Press.
Emmerson S. ed. (1986) The Language of Electroacoustic Music, Macmillan Press. 786.709EmmS
Holmes, T., (2002), Electronic and Experimental Music: Pioneers in Technology and Composition, Routledge.
Kettlewell, B. (2002), Electronic Music Pioneers, ProMusic Press, 786.709KetB
Manning, P., (2013), Electronic and Computer Music, Oxford University Press. 786.709ManP
McNutt, E. (2003), ‘Performing Εlectroacoustic Μusic: Α Wider View of Interactivity’, Organised Sound 8(3), 297-304.
Menezes, F. (2002), ‘For a morphology of interaction’, Organised Sound 7(3), 305-311.
Nyman, M., (2000), Experimental Music: Cage and Beyond, Cambridge University Press. [διαθέσιμο στα Ελληνικά και στον Εύδοξο]
Roads, C. (1996), The Computer Music Tutorial, MIT Press. 781.34RoaC
Roads, C. (2015), Composing Electronic Music: A New Aesthetic, Oxford University Press.
Smalley, D. (1997), ‘Spectromorphology: explaining sound-shapes’, Organised Sound 2(2), 107-26.
Wishart, T. (1996), On Sonic Art, Routledge.
Μπορείτε να ψάξετε για τα βιβλία που σας ενδιαφέρουν μέσα απ’ τον ιστότοπο της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αθηνών, http://opac.seab.gr/
Μπορείτε ακόμη να συμβουλευθείτε τη βιβλιοθήκη του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών για βιβλία, καθώς και να ψάξετε σε διάφορες ηλεκτρονικές πηγές η πρόσβαση στις οποίες είναι ελεύθερη εντός του χώρου της βιβλιοθήκης του Μεγάρου Μουσικής.

Περιοδικά
International Computer Music Conference (ICMC), Πρόσβαση στα πρακτικά του συνεδρίου, https://quod.lib.umich.edu/i/icmc/
eContact!, Ηλεκτρονικό περιοδικό για την ηλεκτροακουστική μουσική, http://econtact.ca/
Organised Sound
Computer Music Journal
Journal of New Music Research
Contemporary Music Review
Perspectives of New Music
Πρόσβαση στα ακαδημαϊκά περιοδικά έχετε μέσα από το heal-link του Πανεπιστημίου. Οδηγίες βρίσκονται εδώ. Αν αντιμετωπίσετε κάποια δυσκολία, μπορούν να σας βοηθήσουν οι βιβλιοθηκονόμοι του Μουσικού Τμήματος.

Σύνδεσμοι
EARS: Electroacoustic Resource Site, Παρέχει εκτενή βιβλιογραφία και ένα λεξικό ιδιωματικών όρων για την ηλεκτροακουστική μουσική, http://ears.pierrecouprie.fr
SONUS: Ηλεκτρονική μουσική βιβλιοθήκη, http://www.sonus.ca/index.html
UBUWEB: Ένας player που περιέχει πληθώρα ηλεκτροακουστικών κομματιών από τον 20ο αιώνα, http://www.ubu.com/sound/electronic.html

Ενδεικτική Εργογραφία
Pierre Schaeffer & Pierre Henry – Symphonie pour un homme seul (1950)
John Cage – Williams Mix (1953)
Karlheinz Stockhausen – Studie II (1954)
Edgard Varèse – Déserts (1954)
Edgard Varèse – Poème électronique (1958)
Iannis Xenakis – Concret PH (1958)
György Ligeti – Artikulation (1958)
Karlheinz Stockhausen – Kontakte (1958–60)
Luc Ferrari – Und so weiter (1966)
Steve Reich – Come Out (1966)
François Bayle – Espaces Inhabitables (1967)
Bernard Parmegiani – De Natura Sonorum (1975)
Iannis Xenakis – La Légende d’Eer (1978)
Jonty Harrison – Klang (1982)
Denis Smalley – Wind Chimes (1983)
Javier Alvarez – Temazcal (1984)
Francis Dhomont – Novars (1989)
Philippe Manoury – La Partition du Ciel et e l’Enfer (1989)
Andrian Moore – Junky (1996)
Louis Dufort – Zénith (1999)
Natasha Barrett – The Utility of Space (2001)
Autechre – Confield (2001)
Tetsu Inoue & Carl Stone – Pict.Soul (2001)
Robert Normandeau – Chorus (2002)
Trevor Wishart – Imago (2002)
David Berezan – Cyclo (2003)
Stéphane Roy – Appartenances: Thème Celte (2003)
Squarepusher – District Line II (2003)
Horacio Vaggione – Harrison Variations (2004)
Ryoji Ikeda – Dataplex (2005)
Giles Gobeil – Ombres, espaces, silences (2005)
Theodore Lotis – Instant of a crystal glass (2007)
Henry Vega – The Hallelujah Drones (2008)
Nicolas Bernier – This is a portrait (2008)
Olivier Girouard – Ne me laisse pas ici (2009)
Panayiotis Kokoras – Construct Synthesis (2010)
Manuella Blackburn – Switched on (2012)